realizacja2 (1)
realizacja2 (1)

Instalacja w Górka Stogniowska o mocy 7,92 kWp

Moc instalacji: 7,92 kWp