Instalacja w Górka Stogniowska o mocy 7,92 kWp

Moc instalacji: 7,92 kWp