Kraków ul. Dolna apartamenty

Kompletna instalacja elektryczna, teletechniczna.