IMG20230310105922
IMG20230310105922

Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, CCTV na obiekcie usługowym z przeznaczeniem na przedszkola o powierzchni 800m2