1676030893001
1676030893001

Wykonanie zespołu 20 budynków mieszkalnych w Giebułtów koło Krakowa.